Dynamo Nieuwsbrief

  • kunst-s

    Schilderijen van Mondriaan dienen voor studenten installatietechniek als inspiratie om innovatieve klimaatsystemen te ontwikkelen. Dat zegt Frans Rasenberg, begeleider van praktijkonderzoek van stichting OPTI-school. “Die paar lijntjes en gekleurde vlakken in een werk van Mondriaan stellen op zich niks voor. Maar als geheel is het briljant. Dat beginsel – geniaal in eenvoud – is ons uitgangspunt.”

  • energiegebouw

    Iedereen krijgt maandelijks een factuur van het energiebedrijf voor het gas- en elektriciteitsverbruik. Die kan een stuk lager. Want een gebouw krijgt allerlei natuurlijke vormen van energie. Daar wordt hoegenaamd geen gebruik van gemaakt.

  • Perpetuum

    Frans Rasenberg heeft technologie ontwikkeld om gebouwen het hele jaar door op een constante temperatuur te houden. Het warmteoverschot in de zomer wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen. Omgekeerd zorgt de winterse kou voor koeling in de zomer. Hiermee is een grote stap gezet in de praktische toepassing van alternatieve energiebronnen.

193