De praktijk als laboratorium

Samen werken aan innovaties

Over_pic

Gebouwen bevatten onbenutte energie. Doordat er steeds beter wordt geïsoleerd, verdwijnt er vrijwel geen energie meer naar buiten. De keerzijde is, dat het binnen in die gebouwen vaak niet comfortabel is. De luchtkwaliteit is slecht en het is te warm, ofwel er is een overschot aan energie.

Ventileren met thermiek

Dat overschot aan energie kan benut worden. De warmte binnen in de gebouwen zorgt voor een klein beetje thermiek, net zoals de zon dat buiten doet. Deze thermiek bevat voldoende energie om te ventileren. Het enige dat daarvoor nodig is, is dat de lucht in beweging moet worden gebracht. Als dat is gebeurd – na de lift off – kost het nauwelijks energie om die luchtbeweging in stand te houden.

Ventileren met thermiek is een innovatieve techniek, waar nog veel onderzoek naar moet worden gedaan. Wie ervoor openstaat zal merken dat het rendement van gebouwen enorm verbetert. Want het energieverbruik daalt en de kwaliteit van het binnenmilieu stijgt.

Wetenschappelijke samenwerking

Kenniscentrum Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments hebben een convenant gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu en het energieverbruik in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren. OPTI-School werkt in het kader van een wetenschappelijke benadering intensief samen met kennis- en onderzoeksafdelingen, in het bijzonder met de bouwfysica-afdeling van de TU/Eindhoven.

De praktijk als laboratorium

De gebruikers van een school of ziekenhuis waar het energieverbruik en het binnenmilieu wordt onderzocht staan centraal. Zij krijgen de garantie dat hun problemen worden opgelost. Als dat niet met bestaande technologie kan, zullen nieuwe producten en methoden ontwikkeld worden, zoals ventileren met thermiek. Deze maatwerkproducten worden speciaal voor het te onderzoeken gebouw gemaakt, maar het zijn tegelijk prototypes om onderzoek te kunnen doen.

Recent nieuws

189