Tele Nieuws Reporter (TNR)
TNR Moniror 20 7 2021.png

De Tele Nieuws Reporter is een handig hulpmiddel om de leefbaarheid in gebouwen in de gaten te houden.


De TNR geeft via de smartphone realtime grafische informatie over de luchtkwaliteit en de werking van de installaties. Bij storingen krijgen de verantwoordelijke mensen een melding, zodat zij meteen in actie kunnen komen. 


Het doel van de TNR is informatie te geven over de luchtkwaliteit in een gebouw. Dat wordt gedaan door de lucht continu te meten. Het resultaat van die metingen wordt in de vorm van duidelijke grafi eken via het internet gepresenteerd. Dat betekent dat de verantwoordelijke gebouwbeheerders en managers via de smartphone direct toegang hebben tot die informatie. Ze kunnen dus eenvoudig en betrouwbaar controleren of het gebouw een gezonde werkomgeving is. De metingen van de TNR laten zien of de lucht in het gebouw verontreinigd is of niet. Als de lucht ‘schoon’ is werkt de installatie die zorgt voor het binnenklimaat naar behoren. Op de smartphone is dat zichtbaar door middel van een groen vinkje. Als er sprake is van vervuilde lucht betekent dit dat de installatie niet goed werkt. In dat geval wordt er automatisch een melding gedaan naar de instantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de installaties.

Door gebruik te maken van de Tele Nieuws Reporter worden ongezonde situaties in gebouwen snel gesignaleerd. Storingen in de installaties worden onmiddellijk ontdekt en automatisch gemeld, zodat er meteen onderzoek kan worden gestart naar de oorzaak. Door die snelle signalering is de kans een stuk kleiner dat zich calamiteiten voordoen. De Tele Nieuws Reporter is vooral handig voor mensen voor wie installatietechniek een ‘black box’ is waar ze weinig affiniteit mee hebben. Omgevingen waarin de TNR een effectief hulpmiddel is, zijn de gezondheidszorg, laboratoria, kinderopvang, etc. Door de lucht continu te bewaken en automatisch melding te doen van luchtvervuiling en storingen in de installaties zal de
luchtkwaliteit sneller weer op het juiste niveau zijn. Dat is een garantie voor een gezonde leef- en werkomgeving.Uurgrafiek TVOS - Frans Rasenberg

193