Door de energie uit bomen en planten zichtbaar te maken krijgt de natuur de kans om zich te ontplooiien
Componist Bert Barten
Wereldwijd groeit de erkenning dat een gezond en comfortabel binnenmilieu één van de bepalende factoren is voor de kwaliteit van leven.
Hoogleraar Binnenmilieu Philomena Bluyssen (TU Delft)
Met geavanceerde technologie uit de ruimtevaart en de hogere laboratoriumtechniek kunnen we de natuur steeds beter begrijpen.
Wetenschapper Frans Rasenberg

Dynamo wetenschappelijk nieuws

Dynamo Nieuwsberichten

150 jaar geleden zorgde de uitvinding van de dynamo voor een revolutie in de opwekking van energie. Ook nu wordt er gewerkt aan innovaties, met name door inspiratie te halen uit de natuur. Die zoektocht is in Dynamo te volgen.

De Ventilatie Guide meet luchtkwaliteit in je huis of werkomgeving

Slechte lucht is onzichtbaar en voor mensen niet waar te nemen. In huis dwarrelen allerlei onzichtbare schadelijke stoffen rond, die we ongemerkt zelf naar binnen halen. Daardoor is de luchtkwaliteit binnenshuis vaak slechter dan buiten. Dat komt onder andere door het gebruik van schoonmaakmiddelen, parfums en wat er vrij komt tijdens het koken. Zelfs wat we uitzweten en uitademen blijft hangen.

Tele Nieuws Reporter (TNR)

De Tele Nieuws Reporter is een handig hulpmiddel om de leefbaarheid in gebouwen in de gaten te houden.

Je Adem Analyzer meet luchtkwaliteit in huis en ruikt corona in adem

De Je Adem Analyzer van Rasenberg Instruments meet de luchtkwaliteit in huis en waarschuwt als je moet ventileren. Daarnaast kan de Je Adem Analyzer COVID-19 direct in de adem detecteren. Deze combinatie maakt van de Je Adem Analyzer een uniek product.

Welkom

Geheimen uit de natuur ontrafelen

Het milieu, zowel binnen in gebouwen als buiten in de stad, is erg vatbaar voor verontreinigingen. Dit is ongezond en veroorzaakt gezondheidsklachten. Gelukkig is de natuur in staat dat evenwicht na verloop van tijd zelf herstellen.

Rasenberg Instruments ontwikkelt vanuit praktijkonderzoek nieuwe methoden om natuurlijke processen praktisch toe te passen. Met een onafhankelijke wetenschappelijke benadering, gerichte inzet van eigen innovaties, samen met partners als Linde Gas Benelux.

Rasenberg gebruikt zijn skills als research instrumentmaker om prototypes of nulseries te ontwikkelen. Deze zijn uitsluitend bestemd voor kwalitatief onderzoek.


 

In de media

‘Onderwijspsychologie heeft vakmanschap naar de klote geholpen’

“Ik roep al jaren dat de ambachtsschool terug moet. Alles wat in de bouwsector misgaat, heeft te maken met de teloorgang van het bouwonderwijs sinds eind jaren zestig.” De 67-jarige filosoof, kunstenaar, ondernemer en onderwijsman Harry Verhoeven won deze week de Brabantbokaal.

Lees meer
‘Bomenconcert’ bij Jinek

Theaterregisseur/componist Bert Barten geeft bomen samen met muzikanten en wetenschappers een stem door hun biologische energie om te zetten naar muziek. Frans Rasenberg heeft daaraan meegewerkt en een nieuwe meettechniek ontwikkeld op basis van zijn ‘Snuf’-sensoren, die in de bomen hangen.

Lees meer
Een APK voor schoolgebouwen

Een duurzame en gezonde onderwijsomgeving, die gedurende de hele levenscyclus van het gebouw is geborgd. Dat is de ambitie van stichting OPTI-School. Ons eerste doel is een keuringsmethodiek te definiëren op basis van een goed meetprotocol. Dat is het fundament voor een periodieke keuring van schoolgebouwen.”

Lees meer
Lucht in school kan veel schoner

Ieder kind heeft recht op schone lucht op school, maar het lukt niet om dat voor elkaar te krijgen. De installatiebranche wordt daarop aangekeken, maar een oorzaak is ook dat schoolbestuurders bezuinigen op de filters in het ventilatiesysteem. Terwijl die juist het belangrijkste onderdeel zijn van de installatie: ze reinigen de lucht en zijn een bescherming voor de installatie.

Lees meer
Plantenwand goed voor binnenmilieu

De aandacht voor energiebesparing van scholen door betere isolatie, heeft als keerzijde dat er praktisch geen verse lucht binnenkomt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit binnen wel tien keer zo slecht als buiten. Dat kan worden voorkomen met een ventilatiesysteem, maar een veel goedkopere oplossing is een plantenwand.

Lees meer

Referenties

De samenwerking met Frans Rasenberg is erg belangrijk voor ons. Naast zijn kennis en ervaring over het ontwerpen van innovatieve klimaatsystemen weet hij enorm veel over de prestaties van deze systemen en de effecten daarvan op gebruikers.

Dr. Ad F.H.J. den Otter, voorzitter stichting OPTI-school
190