Een APK voor schoolgebouwen
DuurzameScholen_logo

Een duurzame en gezonde onderwijsomgeving, die gedurende de hele levenscyclus van het gebouw is geborgd. Dat is de ambitie van stichting OPTI-School. Ons eerste doel is een keuringsmethodiek te definiëren op basis van een goed meetprotocol. Dat is het fundament voor een periodieke keuring van schoolgebouwen.”

OPTI-School doet onderzoek naar de huisvestingskwaliteit van scholen. Binnenmilieu speelt daarbij een belangrijke rol. De stichting werkt samen met kennispartners, zoals de Technische Universiteit Eindhoven, TNO, SBRCURnet en internationale instituten als het University College Londen. Ook de gemeenten Eindhoven en Amsterdam en enkele schoolbesturen zijn betrokken. Specialist binnenmilieu Frans Rasenberg voert een belangrijk deel van het veldonderzoek uit.

Het hele artikel is hieronder te downloaden.

187