Samenwerking met stichting OPTI-School
Nieuwsartikel-Frans

Kenniscentrum Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren.

De partners zijn voortrekkers voor het realiseren van een eenduidige, gevalideerde kwaliteitsnormering en kwaliteitsborging van het binnenmilieu in gebouwen.

Een goed binnenmilieu is een voorwaarde voor een gezonde leer- en werkomgeving die stimulerend werkt op de (eind)gebruikers om de beste prestaties te leveren. Een uniform meetprotocol en borgingssysteem voor de kwaliteit van het binnenmilieu zijn hiervoor de basis. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder met de bouwfysica-afdeling van de TU/Eindhoven. Rasenberg Instruments werkt sedert jaren in haar internationale projecten met de beste professionals en meetapparatuur op het hoogste niveau.

Door deze samenwerking zetten de partners de standaard voor gevalideerde normeringen voor het meten, analyseren en optimaliseren van het binnenmilieu in gebouwen, met name in scholen en ziekenhuizen. Deze aanpak zal resulteren in de realisering van een kwaliteitsborgingsysteem voor het binnenmilieu, dat momenteel ontbreekt. Dit biedt schoolbesturen en gemeenten de handvaten om gebouwkwaliteit te definiƫren, vast te leggen, te monitoren en te optimaliseren gedurende de gehele levensduur. Een kwaliteitsborgingsysteem is tevens een onmisbare schakel om te komen tot gegarandeerde en optimale gebouwprestaties bij vraagstukken rondom renovatie, upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten.

196