Prototypes: uniek en kostbaar
VOC Monitor_s

Rasenberg Instruments werkt aan goede, gezonde gebouwen door vraagkant, aanbodkant en R&D met elkaar te verbinden. Het initiëren, faciliteren en stimuleren van praktijkonderzoek is daarbij een belangrijk thema.

Als wetenschapper legt Frans Rasenberg de focus op de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige meetapparatuur. Die wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit en het gedrag van lucht op locatie. Het gaat onder meer om thermometers en apparatuur om de vluchtige organische stoffen, het zuurstofniveau, de vochtigheid, luchtstromingen en andere relevante effecten te meten.

Geen geschikte meetinstrument

Er bestaat wel commerciële apparatuur om (een deel van) deze metingen te doen, maar die kan niet worden gebruikt voor dit onderzoek. “Commerciële apparatuur is te onnauwkeurig en niet stabiel genoeg. Bij Rasenberg Instruments willen we dat een meetinstrument 100% betrouwbaar is en altijd de juiste waarde meet, onder alle omstandigheden. Dus of de lucht nu warm of koud, vochtig of droog, schoon of sterk vervuild is; je moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de metingen correct zijn.”

Bestaande apparatuur voor wetenschappelijk luchtonderzoek heeft nog een ander bezwaar: de afmetingen. De gangbare instrumenten waarmee bijvoorbeeld vluchtige organische stoffen tot op moleculair niveau gemeten worden, kunnen alleen per vrachtwagen worden vervoerd. Deze apparatuur is niet bruikbaar voor veldonderzoek naar de luchtkwaliteit in scholen, kantoren en ziekenhuizen.

Innovatief en compact

Voor het uitvoeren van kwalitatief luchtonderzoek op locatie is compacte apparatuur nodig. In de afgelopen jaren heeft Rasenberg al een aantal prototypes van dit soort meetinstrumenten ontwikkeld. Zoals de Canairy, een luchtsensor op microniveau (foto boven). Een ander prototype is het Microlab, een hightech Lego-achtige clicksysteem waarmee wetenschappelijke meetinstrumenten, een pompje en luchtfilters aan elkaar zijn te koppelen. Op deze manier kan heel eenvoudig een laboratorium voor luchtmetingen op maat worden ingericht ter grootte van enkele vierkante centimeters.

Denkfout

De apparatuur die door Rasenberg Instruments wordt ontwikkeld is in staat om de luchtkwaliteit heel exact te meten. Omdat die apparatuur zulke kleine afmetingen heeft, wordt vaak gedacht, dat het om instrumenten van hooguit een paar tientjes gaat. Niet is minder waar, zegt Frans Rasenberg. “Er zit veel ontwikkelwerk in om die apparatuur zo compact te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij apparatuur in R&D-omgevingen, vaak grote apparaten, praat je algauw over bedragen van tonnen. Het is een vergissing om te denken dat mijn mobiele apparatuur maar een paar tientjes zou kosten, alleen omdat het zo klein is.”

Niet te koop

De prototypes van Rasenberg worden in kleine hoeveelheden gemaakt. Ze zijn niet te koop en zullen niet in de handel komen. Het zijn maatwerkproducten, die alleen worden gebruikt voor het veldonderzoek. “Iemand die geen verstand van de materie heeft kan er niet eens mee werken. Wij gebruiken ze alleen voor onderzoek en om een oplossing te bedenken voor de klimaatproblemen in de gebouwen die we onderzoeken.”

196