Start inschrijving onderzoek binnenklimaat
Deelname op basis van invitatie
inschrijven

Commerciële partijen kunnen op basis van invitatie deelnemen aan projectonderzoek van OPTI-School en Rasenberg Instruments. Geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven.

Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments hebben een convenant gesloten om samen een effectieve verbetering van het binnenmilieu en het energieverbruik in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren te bewerkstelligen. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksafdelingen, in het bijzonder met de bouwfysica-afdeling van de TU/Eindhoven voor de wetenschappelijke onderbouwing en validering van de verbetering.

De gebruikers van een gebouw waar het binnenklimaat wordt onderzocht staan centraal. Rasenberg Instruments houdt zich bezig met het registreren van data, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en de productie van prototypes. De kennis die door middel van de projecten wordt opgedaan dient tevens als leermateriaal voor studenten van de TU/Eindhoven, zodat deze kennis en expertise wordt verankerd.

Aan de projecten kan op basis van invitatie worden deelgenomen door commerciële partijen. Daarvoor zijn inschrijvingskosten vereist. Die worden ingezet als bijdrage aan de kosten van de voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek.

Uw bedrijf kan aangegeven te willen participeren in één of meerdere projecten, a €2.700,– per project.  U kunt uw participatie kenbaar maken door dit contactformulier in te vullen en op te sturen. Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments nemen vervolgens contact met u op.

193