Een duur ventilatiesysteem is geen garantie voor goed binnenmilieu; wel voor een hoge energierekening.
Wetenschapper Frans Rasenberg
Het wordt tijd om anders tegen binnenmilieu aan te gaan kijken. Verschuil je niet achter de limietwaarden, want mensen worden tóch ziek.
Hoogleraar Binnenmilieu Philomena Bluyssen (TU Delft)
Dankzij mijn samenwerking met stichting OPTI-school is kostbaar wetenschappelijk onderzoek betaalbaar voor elke school.
Wetenschapper Frans Rasenberg

Dynamo wetenschappelijk nieuws

Dynamo Nieuwsberichten

150 jaar geleden zorgde de uitvinding van de dynamo voor een revolutie in de opwekking van energie. Ook nu wordt er gewerkt aan innovaties, met name om het binnenmilieu en het energieverbruik te optimaliseren. Die zoektocht is in Dynamo te volgen.

Plantenwand goed voor binnenmilieu

Een gebouw wordt ontworpen om te wonen, werken of les te geven. Hoe prettig dat kan worden gedaan hangt mede af van het binnenklimaat. Methoden om dat klimaat te verbeteren zijn alleen succesvol als ze passen bij de functie van het gebouw én een positief effect hebben op de integrale beleving van de gebruikers.

Verwarmen en koelen van gebouwen met zonlicht

Frans Rasenberg heeft technologie ontwikkeld om gebouwen het hele jaar door op een constante temperatuur te houden. Het warmteoverschot in de zomer wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen. Omgekeerd zorgt de winterse kou voor koeling in de zomer. Hiermee is een grote stap gezet in de praktische toepassing van alternatieve energiebronnen.

Black Box wordt toetsbaar meetinstrument

De meetinstrumenten, die Rasenberg Instruments heeft ontwikkeld om de luchtkwaliteit te meten, leveren nu digitale output. Nieuwe software zorgt voor compatibiliteit met digitale systemen. De werking van de instrumenten is van begin tot eind controleerbaar. “Ik wilde geen black box. Alle deelcomponenten zijn toetsbaar. Dat is essentieel bij wetenschappelijk onderzoek.”

Welkom

Iedereen heeft recht op schone lucht

Het binnenmilieu in een school, kantoor, vergaderruimte en ziekenhuis is erg vatbaar voor verontreiniging. Dit is ongezond en veroorzaakt comfortklachten en ziektes. Goed ventileren kan dit voorkomen. 

Rasenberg Instruments ontwikkelt vanuit praktijkonderzoek nieuwe methoden om het binnenmilieu en energieverbruik te optimaliseren. Met een onafhankelijke wetenschappelijke benadering, gerichte inzet van eigen innovaties, in samenwerking met partners als Linde Gas Benelux.

Rasenberg gebruikt zijn skills als research instrumentmaker om prototypes of nulseries te ontwikkelen. Deze zijn uitsluitend bestemd voor kwalitatief onderzoek.


 

In de media

Een APK voor schoolgebouwen

Een duurzame en gezonde onderwijsomgeving, die gedurende de hele levenscyclus van het gebouw is geborgd. Dat is de ambitie van stichting OPTI-School. Ons eerste doel is een keuringsmethodiek te definiëren op basis van een goed meetprotocol. Dat is het fundament voor een periodieke keuring van schoolgebouwen.”

Lees meer
Lucht in school kan veel schoner

Ieder kind heeft recht op schone lucht op school, maar het lukt niet om dat voor elkaar te krijgen. De installatiebranche wordt daarop aangekeken, maar een oorzaak is ook dat schoolbestuurders bezuinigen op de filters in het ventilatiesysteem. Terwijl die juist het belangrijkste onderdeel zijn van de installatie: ze reinigen de lucht en zijn een bescherming voor de installatie.

Lees meer
Plantenwand goed voor binnenmilieu

De aandacht voor energiebesparing van scholen door betere isolatie, heeft als keerzijde dat er praktisch geen verse lucht binnenkomt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit binnen wel tien keer zo slecht als buiten. Dat kan worden voorkomen met een ventilatiesysteem, maar een veel goedkopere oplossing is een plantenwand.

Lees meer
'Niet blindelings vertrouwen op rekenmodellen'

Het is ronduit schokkend hoe weinig aandacht er in Nederland is voor een gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wetenschapper Frans Rasenberg: “In plaats van meer en meer techniek op de markt te brengen, zouden we eens goed moeten luisteren naar de gebruiker. Laat de klantvraag leidend zijn. Die omschakeling heeft in het buitenland al plaatsgevonden. Daar durft en wil men wel in het binnenklimaat te investeren.”

Lees meer
Oordeel consument doorslaggevend voor innovaties

In een gebouw moet je prettig kunnen wonen, werken of lesgeven. Dat hangt mede af van het binnenklimaat. Klimaatverbeterende maatregelen worden echter alleen omarmd, als ze passen bij het gebouw en een positief effect hebben op de integrale beleving van de gebruikers.

Lees meer

Referenties

De samenwerking met Frans Rasenberg is erg belangrijk voor ons. Naast zijn kennis en ervaring over het ontwerpen van innovatieve klimaatsystemen weet hij enorm veel over de prestaties van deze systemen en de effecten daarvan op gebruikers.

Dr. Ad F.H.J. den Otter, voorzitter stichting OPTI-school
190